หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตร
กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยใช้เรือเจ้าท่า ย.1และเรือเจ้าท่า ย.101 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องตามรูปแบบเท่ากับ 5-30 เมตร ระดับความลึกก้นร่องตามแบบเท่ากับ -5เมตร (รทก.) ระทำการขุดลอกตั้งแต่ กม.131+800 ถึง กม.129+900 รวมระยะทาง 1,900 เมตร มีปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนงาน 87,500.00 ลบ.ม.
ผลการปฏิบัติ
– ปัจจุบันเรือเจ้าท่า ย.101ได้ทำการลากจูงเรือเจ้าท่า ย.1 ถึงจุดที่ทำการขุดลอก(กม.131+800) แล้ว พร้อมทั้งเริ่มทำการขุดลอก
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้
– เป็นการขุดลอกเก็บตะกอนดินสะสมที่กีดขวางทางน้ำเพื่อบำรุงรักษาร่องน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ , ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และช่วยการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
– ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกในครั้งนี้ประมาณ 200 หลังคาเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 2,500 ไร่
ปัญหาและอุปสรรค
– เนื่องด้วยแนวชายฝั่งมีวัชพืชบางช่วงมีกอไผ่หนาแน่นกีดขวางในการวางวัสดุขุดลอก จึงทำให้งานล่าช้าไปบ้าง

วันที่:29 มกราคม 2567

เข้าชม:56

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่