เจ้าหน้าที่งานโยธาและสำรวจ สบ.1 ทำการวัดระดับผิวน้ำ ติดตั้งบรรทัดน้ำ วางแนวขุดลอก และติดตั้งป้ายบอกระยะทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม
ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตร
กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เจ้าหน้าที่งานโยธาและสำรวจ สบ.1 ทำการวัดระดับผิวน้ำ ติดตั้งบรรทัดน้ำ วางแนวขุดลอก และติดตั้งป้ายบอกระยะทาง ให้หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อให้หน่วยฯทำการขุดลอกให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ผลการปฏิบัติ
– ปัจจุบันเรือเจ้าท่า ย.101ได้ทำการลากจูงเรือเจ้าท่า ย.1 ถึงจุดที่ทำการขุดลอก(กม.131+800) แล้ว พร้อมทั้งเริ่มทำการขุดลอก
ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้
– เป็นการขุดลอกเก็บตะกอนดินสะสมที่กีดขวางทางน้ำเพื่อบำรุงรักษาร่องน้ำ
ปัญหาและอุปสรรค
– เนื่องด้วยแนวชายฝั่งมีวัชพืชบางช่วงมีกอไผ่หนาแน่นกีดขวางในการวางวัสดุขุดลอก จึงทำให้งานล่าช้าไปบ้าง
……………………………………..
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑
โทรศัพท์ 035241572
E-Mail : cdmc1@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice1.md.go.th/

วันที่:30 มกราคม 2567

เข้าชม:60

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่