หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา​ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓️

กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอก เพื่อดูแลประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการเกษตร กรมเจ้าท่า โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ทับยา อ.อินทร์บุรีจ.สิงห์บุรี (ดำเนินการเอง) โดยใช้เรือขุดเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229  เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ความกว้างก้นร่องตามรูปแบบเท่ากับ 35 เมตร ระดับความลึกก้นร่องตามแบบเท่ากับ -0.5 เมตร (รทก.) ระยะทางที่ต้องทำการขุดลอก 2,900 เมตร(กม.240+600 ถึง กม.243+500 มีปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผนงาน 90,000.00 ลบ.ม.

ผลการปฏิบัติ

– วันที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา​ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ทำการลากจูงเรือพร้อมอุปกรณ์การขุดลอกเข้าจุดขุดลอกและต่อท่อทิ้งดินพร้อมทำการปฏิบัติงานขุดลอกต่อไป

ผลที่ได้จากการขุดลอกในครั้งนี้

– เป็นการขุดลอกเพื่อบำรุงรักษาร่องน้ำให้มีความลึกมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ ลดปัญหาอุทุกภัยซึ่งจะเกิดความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สิน , ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และช่วยการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

– ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกในครั้งนี้ประมาณ 400 หลังคาเรือ

………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑

โทรศัพท์ 035241572

E-Mail : cdmc1@md.go.th

เว็บไซด์ https://cdnmoffice1.md.go.th/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024563144632

วันที่:02 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม:58

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่