แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ”

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ”

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น
ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้นก็
สามารถสรุปได้ว่าเราได้ประหยัดพลังงานแล้ว แต่จริงๆ แล้ว ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราสามารถช่วยกันประหยัด
พลังงานและเป็นวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถท้าได้ด้วยตัวเองทั้งสิ้น

 

วันที่:28 พฤษภาคม 2567

เข้าชม:32

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice1

แกลเลอรี่